Matt Rybansky / Jozko Zabojnik - AutoKelly kalendar 2011

AutoKelly kalendár

15. November 2010
  • Klient: AutoKelly Slovakia
  • Agentúra: -
  • Fotograf: Matt Rybansky
  • Grafik: Jozko Zabojnik

Povedali o nás

Ján Trulík

DTP služby

Ďakujem za Vaše služby, s ktorými som bol nadmieru spokojný. Fotografie nepotrebovali žiadne ďalšie úpravy. Ich správne nasvietenie spravilo svoje. Čo si zvlášť cením, je dodržanie dohodnutého času, čo v mojom prípade zohralo veľkú úlohu.

Ďalší spokojní partneri