Vyjadrenia klientov

1. Jún 2012
  • “Spoluprácu so StudioPlus, menovite s Mattom Rybanskym, môžem zhodnotiť ako veľmi pozitívnu. Cením si Mattov profesionálny a kreatívny prístup, flexibilitu, iniciatívu a promptnú komunikáciu. Fotografie, ktorých kvalita bola vysoká, nám boli doručené o deň skôr ako bol dohodnutý termín.” Maria Jancovicova | Office Assistant, ALSTOM Slovakia s.r.o.
  • “S Vašou spoluprácou sme spokojní, kvalita služieb je profesionálna, dodávka fotografií včas…
    Sme spokojní… “ Jana Piesecká | Marketing a PR / KRAL, s.r.o. Zilina
  • “Bola sa velmi potešená spolupracovať s Mattom. Cením si jeho profesionálny prístup, kreatívne nápady, entuziazmus a hladkú komunikáciu.” Veronika Moravčíková | Marketingový koordinátor, AutoKelly, s.r.o.
  • “Ďakujem za Vaše služby, s ktorými som bol nadmieru spokojný. Fotografie nepotrebovali žiadne ďalšie úpravy. Ich správne nasvietenie spravilo svoje. Čo si zvlášť cením, je dodržanie dohodnutého času, čo v mojom prípade zohralo veľkú úlohu.” Ján Trulík | DTP služby
  • “Spolupráca so StudioPlus bola zaujímavá, rýchla a mala očakávanú profesionálnu výpovenú hodnotu. Toto ovplyvnilo aj moje rozhodnutie o spolupráci na ďalších projektoch…” Ing. Marek SOBOLA, PhD. | krajinný architekt, martes FLORA, s.r.o.